Stichting Stabij

plantStabij wil een bijdrage leveren aan de ondernemendheid van mensen en de ondernemerszin in Nederland.

Stabij biedt mensen die een eigen bedrijf willen beginnen praktische ondersteuning en begeleiding om hun ondernemersambities waar te maken.

Stabij is coach voor (startende) ondernemers in het midden- en kleinbedrijf.

Stabij ontwikkelt projecten, die het ondernemend vermogen in mensen aanspreken met als doel hen kennis te laten met de mogelijkheden van een eigen bedrijf.

Stabij wil samen met opdrachtgevers een bijdrage leveren aan een optimaal ondernemersklimaat binnen geografische gebieden of sectoren.

Stabij wil in samenwerking met partners in Europa bijdragen aan de kennisuitwisseling en verspreiding rondom ondernemerschap.

Slimmer OndernemenStabij is als organisatie pro actief en zal voor klanten producten en tools ontwikkelen die bruikbaar zijn in het realiseren van ondernemersambities.

Stabij ondersteunt gemeentes bij het opzetten en ontwikkelen van ondernemers- en startersbeleid.

Stabij ziet zichzelf als 'de opstap voor ondernemers'.

 Per 1 november 2015 hebben wij een nieuw telefoonnummer: 085-2220040