Over Stichting Stabij

In de afgelopen twintig jaar hebben wij in alle mogelijke settings gewerkt aan het ontwikkelen van ondernemerschap. We werkten met individuele ondernemers en met bestuurders van grote bedrijven en lokale overheden. Al die ervaring heeft ons geleerd: ontwikkelen van ondernemerschap heeft alles te maken met je manier van kijken. Als je kijkt wat er WEL kan, blijkt er vaak zo veel meer mogelijk! Dat geldt op alle niveaus. Of het nou gaat over het empoweren van de wijkeconomie, duurzame inzetbaarheid in het bedrijfsleven of het opzetten van een bedrijf. Wij zijn al heel vaak verrast door de kracht en mogelijkheden van mensen en van hele wijken. Het begint altijd met een persoon die anders durft te kijken. Buiten de kaders durft te treden door iets nieuws te proberen. Dit werkt als een vonk. Het is aanstekelijk en haalt het beste in mensen naar boven. Wij zien het als onze missie om deze vonk aan te steken en op te stoken.

 

Chris wordt gedreven door de ambitie ieder individu op die plek te krijgen waar hij of zij het beste tot zijn of haar recht komt. Door spiegels voor te houden, competenties en ambities te verbinden en door te vragen over wat iemand werkelijk wil én kan, komt ieder mens voor hem uit de verf. Geld en status zijn voor Chris geen uitdagende drijfveren. Veel belangrijker vindt hij het om tot duurzame verbindingen te komen met mensen en organisaties. Bestendige verbintenissen brengen in iedereen en overal ongekende talenten naar boven. Dat zorgt voor organisaties die niet bang zijn voor verandering, maar daarvan continu deel uitmaken. Chris is analytisch en houdt ervan structuur aan te brengen en procesbegeleider te zijn. Hij heeft een sterk empathisch vermogen, maar deinst er niet voor terug organisaties op zwakke plekken te wijzen. Dat heeft vaak niets te maken met de mensen die deze zwakte veroorzaken, maar meestal alles met de plek in de organisatie of de inhoud van de functie. Voor Chris gaat het namelijk altijd om de ménsen. Zij zijn de cruciale factor in iedere organisatie en kunnen een bedrijf optimaal tot bloei laten komen. Hij houdt van mensen met ambities en geniet ervan hen te begeleiden om zo het beste uit zichzelf te kunnen halen. Altijd met een scherp oog voor de nuchtere realiteit. Wellicht heeft hij dat nog van zijn Friese (voor)ouders.

“Ik geloof in een ondernemende levenshouding.”

“In een ongeorganiseerde puinhoop komt het beste in mij naar boven. Ik begin dan met goed luisteren, achtergrondinformatie verzamelen en de samenhang zoeken. Om vervolgens een strategie te bepalen met een plan van aanpak waarmee de mensen zelf weer vooruit kunnen. Onafhankelijkheid is altijd een belangrijk streven, en nooit blijven hangen.” Akbal Mohamed – Stichting Stabij

Akbal wordt geboren in Suriname en komt aan het begin van de jaren zeventig naar Nederland om te studeren. Hij rolt na zijn studie in het automatiseringswerk en doet in veel uiteenlopende branches een schat aan ervaring op. Door complete bedrijven te automatiseren, van programmeren tot implementeren, leert Akbal als geen ander begrijpen hoe organisatiestructuren in elkaar zitten en hoe bedrijven opgebouwd zijn. Hongerig naar kennis peutert hij deze structuren gefascineerd uit elkaar, om ze systematisch en digitaal weer op te bouwen. De kennis die hij op deze manier opdoet, blijkt in zijn latere loopbaan van onschatbare waarde. Akbal is zeer breed inzetbaar. Geen organisatie is hem vreemd. Mede door zijn werkervaring en opgedane achtergrondkennis van de meest uiteenlopende bedrijven, zoekt Akbal altijd eerst naar een compleet overzicht. Hij wil werken vanuit integraliteit, met aandacht voor de verbinding tussen strategische oriëntatie en visie van een organisatie en de tactische doelen van het management. Hij wil samenhangende, operationele keuzes maken in de inrichting van de werkomgeving. Zijn belangrijkste doel is ondernemers hun eigen perspectieven te laten zien, zodat zij daarin zelf (weer) het initiatief kunnen nemen. Traditionele zekerheden bieden geen houvast meer en de wereld waarin we leven, verandert steeds sneller. Informatie verdubbelt in steeds kortere tijd. En of u nou bejaardenverzorger, docent, ondernemer, bestuurder, politicus of directeur bent: een ondernemende levenshouding is een vereiste. Daarom houdt Akbal niet van de middenmoot. Iedereen is zijn eigen verkoper en moet er zijns inziens altijd naar streven het állerbeste uit zichzelf te halen. Nooit zeggen: “Maar zo doen we het al jaren!” Altijd kritisch blijven, vragen stellen, redenen zoeken. Mensen die verantwoordelijkheid en zelfstandigheid nemen én krijgen, functioneren optimaal in een bedrijf of organisatie. Zij leveren het allerbeste rendement.