Visie

Ondernemerschap, de ruggengraat van onze economie. En een zeer belangrijke kwaliteit in onze snel veranderende maatschappij. Ondernemerschap is een houding. Gericht op nieuwe mogelijkheden en creatieve oplossingen. Op het durven nemen van initiatief en in actie komen. Het spel meespelen. Het avontuur aangaan. Een ondernemer anticipeert op veranderende omstandigheden, kijkt waar behoefte aan is en ziet kansen om meerwaarde te bieden. Ondernemende mensen geven met hun initiatieven vorm aan de wereld.

Stabij gelooft in de mogelijkheden van mensen. En hun wil om actief bij te dragen. De begeleiding van meer dan 1300 startende ondernemers heeft ons geleerd dat mensen vaak over meer ondernemerschap beschikken dan ze dachten. Ook mensen die door omstandigheden lange tijd inactief zijn geweest. Het is onze rol voorwaarden te creëren om de kiem van ondernemerschap te vinden en te stimuleren. Door nauw aan te sluiten bij de persoonlijke mogelijkheden, ideeën en dromen van elke kandidaat stoken we het vuurtje op. Door middel van sparren, vaardigheden aanleren en oefenen, begeleiden we beginnende ondernemers om in de lead te gaan en hun bedrijf in de markt te zetten.

Ondernemingszin heeft in onze visie een brede betekenis. Een ondernemend klimaat stimuleert mensen om proactief mee te doen en hun talenten in te zetten. Steeds meer bedrijven stimuleren in het kader van duurzame inzetbaarheid een ondernemende houding van medewerkers. Dit levert zowel het bedrijf als de medewerkers winst op. En steeds meer gemeenten durven creatieve oplossingen in te zetten om uitkeringsgerechtigden de kans te geven om weer op eigen benen te gaan staan. En om ondernemerschap in de wijken te behouden en te stimuleren. Dit levert win-win-situaties op voor zowel gemeente als burgers.

Wij zien ondernemerschap als een kwaliteit die op alle niveaus van waarde is voor een flexibele en dynamische samenleving. Als experts willen wij bijdragen aan het ontwikkelen van ondernemerschap op al deze niveaus.