Gemeenten

Investeren in de economische kracht van mensen en wijken. Dat is wat Stabij in samenwerking met diverse gemeenten doet. Door onder meer de potentie en kansen van mensen met een uitkering te benutten, is het mogelijk om de economische zelfstandigheid van burgers en het ondernemend vermogen van wijken te vergroten.

Investeren in ondernemerspotentie
Veel gemeenten kampen met een groeiend bestand met uitkeringsgerechtigden. Het vraagt om een creatieve en onorthodoxe aanpak en het denken in kansen om hier verandering in te krijgen. Stabij ondersteunt gemeenten om beweging in dit bestand te creƫren. Een deel van de uitkeringsgerechtigden heeft ondernemerspotentie. Het is onze kracht om de potentie bij deze mensen aan te boren en verder te investeren in die mensen waar ondernemend toekomstperspectief in zit. Stabij heeft meer dan 5000 mensen getoetst op ondernemerschap, waarvan 1300 daadwerkelijk als ondernemer startten. Wij hebben een actieve en innovatieve aanpak, die het mogelijk maakt dat ondernemende mensen duurzaam op eigen benen komen te staan. Wij begeleiden gemeenten om op een ondernemende manier te pionieren om mensen in beweging te krijgen en hun kans op succes te vergroten.

Ondersteuning bij ontwikkeling wijkeconomie
Ondernemers zijn belangrijk voor de sociale structuur en de samenhang in een wijk. Bij het beter laten functioneren van stadsdelen en wijken, is economie een belangrijk onderdeel. Stabij ondersteunt gemeenten bij het in stand houden, stimuleren of organiseren van bedrijvigheid in wijken.

Dat doen wij bijvoorbeeld door middel van onderzoek naar de invloed van het lokale beleid op het ondernemerschap in een wijk. Het is onze kracht om in gesprek te gaan met lokale stakeholders om op zoek te gaan naar passende oplossingen voor de problemen die spelen. Op basis van de bevindingen maken wij een plan van aanpak. Ook kunnen wij steunende structuren in de wijk implementeren, zoals de oprichting van een steunpunt voor ondernemers.

Draagvlak is in onze visie altijd een zeer belangrijke factor. Wanneer bewoners en ondernemers zich mede-eigenaar voelen van een straat, plein of wijk, zullen ze deze op hun eigen manier in stand houden en ontwikkelen. Gemeenten kunnen het ondernemende klimaat faciliteren door aan te sluiten bij bestaande partijen en communities in de buurt.

Wil u met u gemeente ook investeren in de economische kracht van mensen en wijken in uw stad? Neem contact met ons op.

Ja, ik wil een vrijblijvend gesprek