Achmea en duurzame inzetbaarheid

Sinds Elly Ploumen aan de slag ging als HR-directeur bij Achmea, is duurzame inzetbaarheid verankerd in de bedrijfsstrategie. Het bedrijf wil af van de `ontzorgrol` en toewerken naar een werkwijze waarin het medewerkers faciliteert en stimuleert om te werken aan de eigen inzetbaarheid. `Wij kunnen duurzame inzetbaarheid consistent doorvertalen in alle HR-aspecten van het beleid`, aldus Ploumen. `Daarmee krijgt het aandacht op de niveaus waar het nodig is.`

Achmea verwacht van medewerkers ook `eigen regie`. `We willen toe naar een model van `toerusten`. Onze rol is om te zorgen dat alle instrumenten en faciliteiten voor de ontwikkeling en inzetbaarheid van medewerkers er zijn. Het is aan de medewerker zelf om daar gebruik van te maken.`

De `Verder`-campagne is ingezet om de medewerkers bewust te maken van het belang van duurzame inzetbaarheid. Een belangrijk onderdeel hiervan is de website. `Daar kunnen ze alles vinden wat ze nodig hebben om die eigen regie te nemen.` De resultaten tot dusver zijn positief. `De meters op de indicatoren voor duurzame inzetbaarheid wijzen allemaal de goede kant op. We zien mensen letterlijk in beweging komen: die eigen regie is er dus echt.`

Gebaseerd op: PW|De Gids

Lees meer over de rol van Stabij binnen de Verder campagne.