Ervaring

Impulsen voor ReVa Zuid

In opdracht van Publiekszaken Segbroek deed Stabij een onderzoek in de Haagse wijken Regentessekwartier en Valkenbos Zuid. Doel: inzicht krijgen in wat er speelt in de wijk, en een plan formuleren voor een positieve kanteling in delen van de wijk.

Stabij bracht de leefwereld van ondernemers en professionals in de wijk in beeld. Via een persoonsgerichte aanpak en participatief onderzoek keek Stabij ‘achter de voordeur’ bij zowel professionals van het wijkteam als ondernemers en exploitanten. Het leverde een helder beeld op van waar de verschillende partijen mee bezig zijn, met wie zij zaken doen en wat hun ambities zijn.

Kanteling realiseren samen met de wijk
Dit gaf inzicht in de kansen en sterktes van de wijk op basis waarvan we een gezamenlijke stip op de horizon konden bepalen. Het plan behelst een serie onorthodoxe kleine en grote interventies die bijdragen aan de leefbaarheid en versterking van de locale economie. Een gedurfde, creatieve en waar nodig harde aanpak, die uitgaat van de kracht van mensen in de wijk zelf. Het plan vormt de basis voor de ontwikkeling van ReVa Zuid en biedt de gemeente houvast om de kanteling samen met de wijk te realiseren.

Wil je meer informatie over dit project? Of eens vrijblijvend in gesprek over onze visie op wijkeconomie? Neem contact met ons op.

Ondernemend de uitkering uit

De gemeente Gouda wilde experimenteren met een nieuwe aanpak om uitkeringsgerechtigden te stimuleren om in beweging te komen. In een pilot van een jaar kijkt Gouda of het mogelijk is om vanuit de gemeente op een prikkelende en innovatieve manier het ondernemend vermogen van mensen aan te spreken. Stabij ontwikkelde een plan om uitkeringsgerechtigden te selecteren op ondernemerspotentie en vervolgens in hen te investeren. Gemotiveerde en kansrijke kandidaten krijgen de kans om met behoud van uitkering te starten als ondernemer. Het idee is: klein beginnen en van daaruit verder uitbouwen. Problemen die opdoemen, worden waar mogelijk opgelost. Het achterliggende idee is dat nieuw perspectief ontstaat als iemand weer in beweging komt. Dit betekent veel voor het zelfvertrouwen en toekomstperspectief van de betrokkenen. Zij komen in hele nieuwe netwerken terecht. De aanpak blijkt ook een positieve voorbeeldfunctie te vervullen in de directe omgeving. Een ander resultaat van de enthousiaste beginnende ondernemers is de positieve impuls voor de medewerkers van de gemeente. Zij ervaren dat de gemeente door een ondernemender opstelling, mensen in beweging krijgt. Voorlopige conclusie: winst op vele fronten.

Wil je meer informatie over dit project? Of eens vrijblijvend in gesprek over onze visie op een ondernemende gemeentecultuur? Neem contact met ons op.

Verder-campagne Achmea

In het kader van duurzame inzetbaarheid organiseert Achmea de ‘Verder’ campagne. Als onderdeel van de campagne is er in alle vestigingen een driedaagse informatiemarkt ‘Verder op locatie’. Stabij informeert op deze markt geïnteresseerde medewerkers over ondernemerschap. Met prikkelende vragen dagen we medewerkers uit om eerlijk naar zichzelf te kijken en na te denken over hun eigen toekomstplan. Voor de medewerkers die geïnteresseerd zijn in het zetten van vervolgstappen richting ondernemerschap organiseert Stabij verdiepende groepsvoorlichting of begeleiden we die mensen die daadwerkelijk een bedrijf willen starten.

Wil je meer informatie over dit project? Of benieuwd naar onze visie op duurzame inzetbaarheid en ondernemerschap? Neem contact met ons op.

Outplacement Hogeschool InHolland

Vanwege marktomstandigheden was Hogeschool Inholland enkele jaren geleden genoodzaakt om afscheid te nemen van een fors aantal medewerkers. In het kader van goed werkgeverschap wilde de Hogeschool handvatten geven voor de mensen met ondernemersambities. Medewerkers met een bedrijfsidee kregen de kans om een haalbaarheidstoets uit te laten voeren door Stabij. Hieruit voortvloeiend heeft Stabij tientallen ex-medewerkers begeleid naar ondernemerschap.

Wil je eens praten over de mogelijkheden van outplacement en ondernemerschap? Neem contact met ons op.